Zapisz się!

Wyślij wiadomość na adres [email protected] w której:

podasz swoje dane (imię i nazwisko, mail, telefon, jeśli posiadasz wpisz również nazwę swojego kanału);
odpowiesz na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach?”;
wykonasz krótkie zadanie polegające na napisaniu briefu pomysłu na film – może to być krótki opis pomysłu na realizację lub przedstawienie samego interesującego tematu (maksymalnie 1500 znaków).

Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada, godz. 23:59.